Ana Sayfa Ekonomi 25 Mart 2021 84 Görüntüleme

Merkez Bankası, 200 baz puanlık artış kararının ayrıntılarını açıkladı

Türkiye Cumhiriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Siyaseti Heyeti (PPK) 18 Mart tarihli toplantı özetini yayımlandı.

18 Mart PPK’sında siyaset faizi piyasa beklentilerinin üzerinde 200 baz puan artırılmıştı.

Dünya’nın aktardığı habere nazaran, toplantı özeti şu formda:

 • Enflasyon Gelişmeleri 1. Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 0.91 oranında artmış, yıllık enflasyon 0.64 puan yükselerek yüzde 15.61 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık enflasyondaki artış alt kümeler geneline yayılırken, en besbelli katkı temel mal ve güç kümelerinden gelmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları yükselmeye devam ederken, eğilimleri bir ölçü gerilemiştir.
 • Besin ve alkolsüz içecek fiyatları Şubat ayında yüzde 2.57 oranında yükselmiş, küme yıllık enflasyonu 0.29 puan artışla yüzde 18.40 olmuştur. Bu gelişmede yıllık enflasyonu yüzde 19.72’ye yükselen işlenmiş besin fiyatları tesirli olurken, işlenmemiş besin enflasyonu 1.07 puan azalışla yüzde 17.01’e gerilemiştir. Bu devirde, taze meyve-sebze enflasyonu bir ölçü gerilerken, öteki işlenmemiş besin kümesinde et fiyatlarındaki artışlar sürmüş, çiğ süt referans fiyatındaki ayarlamanın gecikmeli tesirleri süt fiyatlarında gözlenmeye devam etmiştir. Mart ayı öncü göstergeleriyle birlikte değerlendirildiğinde, çiğ süt referans fiyatında Ocak ayında kaydedilen artışın birinci çeyrek genelinde tüketici enflasyonu üzerindeki tesirinin epey bariz olduğu izlenmektedir. İşlenmiş besin fiyatları aylık yüzde 2.27 ile süratli artış eğilimini korumuştur.
 • İşlenmemiş besin kümesindeki ilgili kalemlere paralel olarak, işlenmiş et eserleri ile peynir ve öbür süt eserleri öne çıkan kalemler olmuştur. Öteki yandan, memleketler arası piyasalardaki gelişmelerin yansımasıyla, katı-sıvı yağlardaki yüksek oranlı artışlar sürmüştür.
 • Bu gelişmelerle, taze meyve-sebze dışı besin kümesi yıllık enflasyonu yüzde 20,75’e yükselmiştir. Öncü göstergeler besin yıllık enflasyonunun işlenmemiş besin fiyatları öncülüğünde yavaşlayabileceği tarafında sinyal vermektedir.
 •  Enerji fiyatları, Şubat ayında yüzde 0.25 oranında artmış ve küme yıllık enflasyonu yüzde 8.82 olarak gerçekleşmiştir. Bu devirde doğalgaz ve şebeke suyu fiyatları, sırasıyla, yüzde 0.80 ve yüzde 0.59 oranında yükselmiştir. Memleketler arası ham petrol fiyatlarındaki yükselişe karşın, Türk lirasındaki pahalanma ve eşel taşınabilir uygulamasının faal bir halde kullanılmasıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artış yüzde 0.16 ile sonlu kalmıştır. Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi Mart ayında da sürmüş, lakin eşel taşınabilir sistemi bu kanaldan gelen tesirleri sınırlamıştır. 17 Mart tarihli EPDK kararı uyarınca, iki ay müddetle vilayet bazında tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle akaryakıt fiyatlarında düşüş gerçekleşmiştir. Eşel mobilin sınırlayıcı tesirine karşın, önümüzdeki iki ayda güç kümesi yıllık enflasyonunun bir evvelki yıldaki düşük baz nedeniyle besbelli halde yükseleceği not edilmiştir.
 • Temel mal fiyatları Şubat ayında yüzde 0.12 oranında gerilemiş, küme yıllık enflasyonu 1.52 puan artışla yüzde 21.70’e yükselmiştir.
 • Yıllık enflasyon, giyim ve ayakkabı ile sağlam mal kalemlerinde artış sergilerken, öbür temel mallarda yatay seyretmiştir. Giyim ve ayakkabı fiyatlarında gözlenen dönem indiriminin bu yıl düşük olmasıyla küme yıllık enflasyonu besbelli bir formda yükselmiştir.
 • Milletlerarası emtia fiyatlarındaki yükseliş, arz taraflı kısıtlar ve güçlü iç talep kaynaklı olarak yıllık enflasyonu yüksek seyreden sağlam tüketim mallarında, birikimli döviz kuru tesirlerinin kısmen hafiflemesiyle fiyat artışları sürat kesmiştir. Öbür temel mallarda fiyatlar yüzde 0.19 oranında gerilerken, yıllık enflasyon yatay seyretmiştir. Referans fiyat uygulamasına bağlı olarak, aylık bazda yüzde 6.09 artan ilaç fiyatları bu kümede daha olumlu bir görünümün önüne geçmiştir. İlaç fiyatlarındaki artışın Mart ayına sarkan kısmının daha yüksek olacağı ve başka temel mal enflasyonunu olumsuz etkilemeye devam edeceği öngörülmektedir. Konsey, salgına bağlı zayıf talep şartlarının sınırladığı giyim enflasyonuna yönelik üst taraflı risklere yaptığı vurguyu korumuştur.
 •  Hizmet fiyatları Şubat ayında yüzde 1.04 oranında yükselmiş, küme yıllık enflasyonu 0.22 puan artışla yüzde 11.74 olmuştur. Yıllık enflasyon, haberleşme hizmetleri ve lokanta-otelde yükselirken, kira ve öbür hizmetlerde yatay seyretmiş, ulaştırma hizmetlerinde ise gerilemiştir. Haberleşme hizmetleri yıllık enflasyonundaki artışta özel irtibat vergisindeki düzenleme belirleyici olurken, tesirin Mart ayına da sarktığı gözlenmektedir. Lokanta-otel yıllık enflasyonundaki artışta yemek hizmetleri kalemi öne çıkarken, bu gelişmede besin fiyatları ve minimum fiyat artışının tesirli olduğu bedellendirilmektedir. Öte yandan, öteki hizmetler kümesi fiyatları alt kalemler bazında farklı eğilimler sergilemeye devam etmiştir. Sıhhat ve bakım-onarım kalemlerinde yıllık enflasyon yüksek seyrederken, paket çeşit, eğlence-kültür ve eğitim üzere faaliyetleri salgından olumsuz etkilenen kalemlerde ölçülü seyir sürmüştür. Bununla birlikte Konsey, öncü göstergeler ışığında, denetimli olağanlaşma sürecinin birtakım hizmet fiyatları üzerindeki üst taraflı tesirine dikkat çekmiştir.
 • Faaliyetin kesintiye uğradığı müddet boyunca biriken maliyetlere ek olarak kapasite sınırlayıcı önlemlerin, lokanta-otel kümesi başta olmak üzere, muhakkak dallarda ünite maliyet kaynaklı enflasyonist tesirleri not edilmiştir.
 • Enflasyon beklentileri Mart ayında yükselmiştir. Gelecek on iki aya ait enflasyon beklentisi 0.11 puan artışla yüzde 10.47’ye, gelecek yirmi dört ay beklentisi ise 0.15 puan artışla yüzde 9.18’e yükselmiştir. Bu periyotta tahvil getirilerinden elde edilen enflasyon telafilerinde de artış görülmüştür. Konsey, enflasyon beklentilerindeki bu seyrin, fiyatlama davranışlarına ve orta vadeli enflasyon görünümüne yönelik riskleri artırdığının altını çizmiştir.

Enflasyonu Etkileyen Ögeler ve Riskler

 • Genişleyici nakdî ve mali siyasetler ile aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin tesiriyle global büyüme görünümünde iyileşme ve memleketler arası emtia fiyatlarında artış görülmektedir.
 • Lakin, devam eden aşılama çalışmalarına rağmen, aşılama süreci ve salgın hastalığın seyrine ait belirsizliklerin sürmesi global iktisada ait riskleri canlı tutmaktadır. Avrupa ülkelerindeki salgına bağlı kısıtlamaların, daha çok hizmetler bölümü üzerinde kısıtlayıcı tesiri belirginleşirken, imalat sanayi gücünü korumaktadır.
 • Gelişmiş ülkelerde büyümeye ait beklentilerde gözlenen iyileşmeye paralel olarak yükselen global enflasyon beklentileri ve uzun vadeli tahvil faizleri gelişmiş ülke para siyasetlerine ait belirsizliklere ve global finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açmaktadır. Merkez bankalarının açıklamalarında, salgın sonrası olağanlaşma ile birlikte enflasyonun süreksiz olarak yükselebileceği yer almakla birlikte, kelamlı yönlendirmeler gelişmiş ülkelerde düşük faiz ortamının uzun bir mühlet devam edeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Şura, global enflasyon baskılarının para siyasetlerinde mevcut öngörülerden daha erken bir sıkılaşmaya neden olabileceğine global finansal piyasalarda data hassaslığının ve buna bağlı oynaklıkların artacağı bir periyoda girildiği değerlendirmesinde bulunmuştur.
 • Gelişmekte olan ülkelerin portföy piyasalarına girişler bir evvelki PPK devrinden bugüne, azalmakla birlikte, sürmüştür. Bu devirde, gelişmekte olan ülkeler genelinde borçlanma senedi piyasalarından çıkışlar olurken, pay senedi piyasalarına girişler ise artarak devam etmiştir. Gelişmiş ülkelerde uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin sürmesi durumunda gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımları olumsuz etkilenebilecektir.
 • Ham petrol ve endüstriyel metal fiyatları yükselmeye devam etmektedir. Eşel taşınabilir uygulaması ham petrol fiyatları kaynaklı olumsuz tesirleri sınırlamaktadır. Ziraî emtia fiyatları bir ölçü daha ölçülü seyretse de, yağlar başta olmak üzere belli eserlerde artış eğilimi korunmaktadır. Üretici enflasyonunun yüksek düzeyi ve tedarik zincirlerindeki sıkıntıların devamı da ek baskı ögesi olmaktadır. Şubat ayında Türk lirasındaki kısmi değerlenmeye karşın petrol, kimyasal eserler, besin, ağaç ve mantar, metalik olmayan mineral eserler ve kâğıt üzere girdi sağlayıcı dallarda yüksek oranlı üretici fiyat artışları devam etmiştir. Heyet, bilhassa Ocak ayının sonlarından itibaren kredi ivmesinde gözlenen artış ile ithal maliyetlerdeki yükselişe bağlı olarak, Ocak Enflasyon Raporu’nda paylaşılan yıl sonu iddia maksadı üzerindeki üst istikametli risklerin bariz halde arttığı değerlendirmesinde bulunmuştur.
 • İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir. 2020 yılı son çeyreğinde ulusal gelir yıllık yüzde 5.9 oranında, çeyreklik olarak ise yüzde 1.7 oranında artış sergilemiştir. Özel tüketim talebi, mal ve hizmet kalemlerinde geniş bir yayılımla güçlü seyrini korurken, kamu tüketimi yurt içi talebi desteklemeye devam etmiştir. Yatırım harcamaları, makine-teçhizat yatırımlarındaki güçlü artışa karşın inşaat yatırımlarındaki besbelli düşüşle birlikte büyümeyi sınırlamıştır. Konsey, inşaat hariç tutulduğunda yurt içi talebin geçmiş öngörülerle uyumlu, epeyce güçlü bir ivme sergilediğini not etmiş ve toplam talep şartlarının 2020 yılı son çeyreğinde enflasyonist seviyelerde seyrettiği değerlendirmesini korumuştur.
 •  İktisadi faaliyet birinci çeyrekte de kuvvetli bir periyotluk ivme sergilemekte ve geçmiş öngörülerden daha yüksek bir seviyede olmak üzere uzun devirli eğiliminin üzerindeki seyrini korumaktadır. Ocak ayında sanayi üretim endeksi bir evvelki aya kıyasla yüzde 1.0 oranında ve bir evvelki çeyreğe nazaran yüzde 2.3 oranında artmıştır. Orta malı ve sağlam tüketim malı kesimleri sanayi üretimindeki artışın sürükleyicisi olmaya devam etmiştir. Ticaret ve inşaat bölümlerinde cirolar Ocak ayında artarken, salgın kısıtlamalarından direkt etkilenen bölümlerdeki zayıf seyre bağlı olarak hizmetler kesimi cirosu yataya yakın bir seyir izlemiştir. Salgına bağlı kısıtlamaların hafifletilmesiyle hizmetler ve temaslı kesimlerde iktisadi faaliyetin artması beklenmektedir. Gerçekten yüksek frekanslı bilgiler, kredi gelişmeleri ve denetimli normalleşmeyle birlikte iktisadi faaliyetin güç kazandığına işaret etmektedir. Bununla birlikte, salgının seyrine ait beklenen gelişmelere bağlı olarak iktisadi faaliyet üzerindeki riskler değerini korumaktadır.
 •  İktisadi faaliyetteki güçlü seyir işgücü piyasasına da olumlu yansımıştır. Ocak ayında mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı istihdam bir evvelki aya nazaran yüzde 2,1 oranında artış kaydetmiş, toplam ve tarım dışı işsizlik oranları sırasıyla yüzde 12,2 ve 14,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu periyotta, istihdam hizmetler bölümünde artarken, sanayi ve inşaatta yataya yakın seyretmiştir.
 • Birinci çeyreğe ait açıklanan datalar iktisadi faaliyet ve iktisadın döngüsel durumuna ait Ocak Enflasyon Raporu’nda ortaya konulan görünüme kıyasla daha güçlü bir seyre işaret etmektedir.
 • Heyet, salgına bağlı kısıtlamaların sınırlayıcı tesiri de dikkate alındığında, iktisadi faaliyetteki ana eğilimin hayli güçlü olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur. Firma ve hanehalkı anketleri güçlü mallara yönelik talebin hala uzun devir ortalamalarının üzerinde olduğuna işaret etmektedir. Birtakım Şura üyeleri, enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelere bağlı olarak ferdi kredi talebinin hala güçlü seyrettiği değerlendirmesini yinelemiştir.
 • Salgın devrinde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli tesirleriyle güçlü seyreden iç talebin yanı sıra ithalat fiyatlarındaki artışlar cari süreçler istikrarını olumsuz etkilemeye devam etmektedir.
 • Yüksek frekanslı datalar, ihracat ve ithalatta artışa işaret ederken, dış ticaret hadlerindeki gelişmelerin dış ticaret açığı üzerindeki tesiri belirginleşmektedir. Öte yandan, altın ithalatı Ocak ayı ortasından itibaren tarihi ortalamalarına gerilemiştir. Heyet, bu eğilimin kalıcı bir iyileşmeye işaret etmesi durumunda cari istikrar üzerindeki dış ticaret hadleri kaynaklı risklerin sınırlanabileceği değerlendirmesinde bulunmuştur.
 • Finansal şartlardaki sıkılaşmayla birlikte yavaşlayan kredi büyümesi son devirde bir ölçü yükseliş eğilimi sergilemiştir.
 • Kişisel ve ticari kredilerde görülen bu eğilime rağmen, gerçekleştirilen ilave mali sıkılaştırmayla birlikte kredilerin iç talep ve ithalatı sınırlayıcı tesirinin önümüzdeki devirde daha bariz hale gelmesi beklenmektedir. Heyet, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın sürekliliği ve finansal istikrar açısından cari süreçler istikrarındaki seyrin kıymetine bir sefer daha dikkat çekmiştir.

Para Siyaseti

 • Konsey, para siyaseti kararlarının, enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, fiyat istikrarı önceliğiyle alınacağını tekrar vurgulamıştır. Para siyaseti duruşu, enflasyon görünümüne yönelik üst istikametli riskler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı maksadına ulaşılması odağında belirlenecektir.
 • İç talep şartları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet tesirleri, memleketler arası besin ve öbür emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek düzeyler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Öte yandan, birtakım bölümlerde barizleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen fiyat ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki kıymetini korumaktadır.
 • Gerçekleştirilen mali sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı tesirlerinin daha besbelli hale geleceği beklentisi korunmakla birlikte, son devirde kredi büyümesindeki yükseliş eğilimi ile ithal maliyetlerdeki artış, talep ve maliyet ögelerinde öngörülen kademeli iyileşmeyi geciktirmektedir.
 • Salgına bağlı genişletici siyasetlerin bir yansıması olarak yakın devirde ABD’de enflasyon beklentileri artmakta, bu durum, uzun vadeli tahvil getirilerinin yükselmesine neden olarak global risk iştahının dalgalı bir seyir izlemesine ve gelişmekte olan ülke para ünitelerinin paha kaybetmesine yol açmaktadır. Sıkı mali duruş enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve süreksiz oynaklıklara karşı kıymetli bir tampon fonksiyonu görecektir.
 • Şura, kelam konusu gelişmelerin enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu üst taraflı riskleri dikkate alarak, önden yüklemeli ve güçlü bir ek mali sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.
 • 2021 yılsonu iddia gayesi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para siyaseti duruşu kararlılıkla uzun bir süre sürdürülecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ait göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet ögeleri ve enflasyon beklentilerinin varsayım ufku içerisinde gayelerle ahengi yakından izlenmeye devam edilecektir. Son devirde kredilerdeki hızlanma eğilimi, yükselen global enflasyon beklentilerine bağlı olarak finansal piyasalarda artan oynaklıklar ve memleketler arası emtia fiyatlarında gözlenen artışların enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu risklerin fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentileriyle etkileşimi yakından takip edilecektir. Gerekmesi durumunda ek mali sıkılaşma yapılacaktır.
 • Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 gayesine varıncaya kadar, para siyaseti faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon ortasındaki istikrar, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak halde kararlılıkla sürdürülecektir. Sıkı para siyaseti duruşunun bu halde sürdürülmesinin, fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, zıt para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.
 • Kredi piyasası ve iktisadi faaliyete ait göstergelerin yanı sıra döviz kuru oynaklığı ve ithalat fiyatlarındaki gelişmeler doğrultusunda enflasyon üzerindeki talep ve maliyet taraflı tesirler değerini korumaktadır. Yurt içi talep, milletlerarası fiyatlar ve global risk iştahına ait görünüm, ödemeler istikrarına yönelik dış finansman gereksinimi kaynaklı riskleri canlı tutmaktadır. Şura, para siyasetinde fiyat istikrarı maksadı doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdürecektir.
 • Konsey, fiyat istikrarının sağlanması için, güçlü bir siyaset uyumuyla tüm paydaşları içeren bütüncül bir makro siyaset bileşimine gereksinim bulunduğu değerlendirmesini yinelemiştir.
 • TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm ögeleri ve bu ögelerin etkileşimini temel alan bir tahlil çerçevesi benimsemektedir.
 • Açıklanacak her türlü yeni bilginin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik siyaset duruşunu değiştirmesine neden olabileceği değerle vurgulanmalıdır.”

Sputnik TR

hack forum warez forum hack forum gaziantep escort gaziantep escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı
izmit escort Ataşehir escort ankara escort bostancı escort kadıköy escort muğla escort hack forum bahis forum forum bahis onwin babilbet fethiye escort slot siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler en güvenilir casino siteleri hack forum warez forum hack forum warez forum hack forum warez forum deneme bonusu deneme bonusu