Ana Sayfa Genel 26 Ekim 2021 101 Görüntüleme

Asistan hekimler anlattı: ‘Yaşatabilmek için yaşamak istiyoruz’

Pandemi devrinde sıklıkla konuşulan sıhhat meslek kümelerinin yaşadığı zorluklar, asistan doktorların fizikî ve ruhsal olarak maruz kaldıkları kasvetler nedeniyle tekrar gündeme geldi.

Asistan tabipler, uğradıkları mobbing, iş yükünün fazlalığı ve nöbet müddetinin uzunluğu üzere faktörlerden şikayet ederken; Ankara Kent Hastanesi Bayan Doğum Kliniği Asistanı Tabip Rümeysa Berin Şen’in hayatını yitirmesi nedeniyle de mevcut sorunlara yansılar büyüdü.

Nöbetten çıkıp konutuna döndüğü sırada, kullandığı arabayla yol kenarında duran kamyona çarparak hayatını kaybeden genç hekimin vefatının akabinde Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Doktorlar Kolu, çalışma kaidelerinin güzelleştirilmesi için pazartesi günü tüm hastanelerde hareket düzenledi. Şen’i anmak isteyen meslektaşları; İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da ortalarında bulunduğu 17 kentte protesto gerçekleştirerek yas tuttu. #KazaDeğilCinayet hashtagini kullanan sıhhat çalışanları, toplumsal medyadan da hareketlere dayanak oldu.

TTB Asistan ve Genç Uzman Tabipler Kolu Merkez Kurulu üyesi ve asistan doktor Meltem Günbeği ile İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde vazife alan asistan tabip Ali İstek Karabulut, sıhhat sisteminde asistanların yaşadığı tüm meseleleri ve tahlillerini, hasta-doktor çerçevesinde de ele alarak Sputnik’e kıymetlendirdi.

‘Rümeysa bugün vefatıyla kendi hayatını yitirdi lakin bu, süreç sırasında yapacağı bir kusur da olabilirdi’

Asıl sorunun çalışan-öğrenci ayrımının yapılamaması olduğunun altını çizen asistan doktor Günbeği, “Elbette doktoruz, hekimlik yapıyoruz ancak birincil önceliğimiz, uzmanlık öğrencisi olmamız. İş yoğunluğu nedeniyle iyi eğitim alamadan mezun olan uzman tabipler yetişiyor. Bu çalışan hakları kapsamı ve halk sıhhati bakımından önemli bir sorun yaratıyor. Rümeysa bugün vefatıyla kendi ömrünü yitirdi fakat bu süreç sırasında yapacağı bir kusur da olabilirdi. Doktoraları 5 dakikada muayeneye zorlama sorunu de birebir. Zati çok yorgunsun, 30 saat çalışmışsın, sabah poliklinikte 100 hasta bakıyorsun. Kabul edilebilir bir şey değil.Toplumun da kabul etmemesi gereken bir şey diye düşünüyorum” dedi.

Karabulut ise hususa ait olarak, “Rümeysa’nın kaybıyla tekrar hatırladık, artık bu sistem dikiş tutmuyor. Asistan doktorlar olarak tükendik, artık ölüyoruz; canımızı vererek bu hizmeti sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.

‘Kargaşa ortasında mesleklerini yapmaya çalışıyorlar’

En büyük sorunun çok ağır iş yüklerinin olmasından kaynaklandığını vurgulayan Günbeği, “Bu iş yükünün ve sistemin getirdiği sıkıntıların hiçbir vakit çözülmeye çalışılmaması, yalnızca bireylerin üzerine yıkılması… Doktorlar sorun yumağı olmuş bir sıhhat sistemi içerisinde ‘bugünü nasıl kurtarırız, geçiririz, gelen hastalara nasıl hizmet vereceğiz, servisi, ameliyathaneyi nasıl yönetim ederiz’ diye yalnız başlarına bırakılmış durumda. Yöneticiler, yönetimci, sıhhat bakanı; buna tahlil üretecek kimse yok. Bütün problemlerde tabipler yalnızca o günün işini kurtarmaya çalışıyorlar. Bu kaos ortasında da mesleklerini yapmaya çalışıyorlar” dedi.

‘Pandemi devrinde görevlendirmelerin yalnızca asistan tabipler üzerinden yürütülmesi en büyük sorun’

Çalışma temposu olarak asistan doktorların kendi branşlarında da çok ağır çalıştıklarını söyleyen Günbeği, pandeminin asistan tabipler açısından çok da fark yaratmadığını tabir etti. Günbeği kelamlarına, “Ama bu sefer de pandemiden ötürü Kovid-19 alanları, yani kirli alanlar ortaya çıkmaya başladı. Poliklinik servisler ve ağır bakımların birçoğunda asistan doktorlar tüm işleri yürüttü. Poliklinikte, aşı ünitesinde ve filyasyonda çalışanların hepsi asistan doktorlardı. Lakin çalışma saati temposu olarak asistan doktorlar kendi branşlarında da çok ağır çalıştıkları için bu açıdan bir farklılık olmadı. İlaveten çok daha riskli alanlarda çalışmış olduk. Bu görevlendirmelerin yalnızca asistan tabipler üzerinden yürütülmesi, asistan tabipler açısından en büyük sorun oldu” biçiminde devam etti.

‘Asistan tabipler çok fazla mobbinge maruz kalıyor, yaşadıklarımız çalışan olarak haklarımızı talep etmememizin önüne geçiyor’

Günbeği, maruz kalınan mobbingin ciddiyetine dikkat çekerek:

“Asistan tabiplerin öbür tabip kümelerine nazaran çok daha farklı bir pozisyonu var. Asistan tabipler ne yazık ki çok fazla mobbinge maruz kalıyor. Konuşacak kimseyi bulamıyorsunuz. Kısmında itiraz ettiğinizde ya da buna yönelik bir şey yaptığınızda çabucak bir üst kıdem ve başhekimlikler tarafından çok önemli mobbinge maruz kalıyorsunuz. Zira asistan doktorlar hem öğrenmek ve bilgiyi almak için hem de o kısımdan mezun olabilmek için hocalarına muhtaçlar. Yeri geldiğinde uzmanlık yeterliliğimizin verilmemesi mümkünlüğünün önümüze getirilmesi; bizim çalışan olarak haklarımızı talep etmemizin önüne geçiyor. Bu yüzden Türkiye’de lokal hareketler, hareketlilikler dışında toplu bir iş bırakma bir defa olmuştu yalnızca, bunun dışında asistan tabiplerin örgütlülüğü ne yazık ki çok zayıf. Sebebi de çok garantisiz olmaları. Hoca yetersizlik verdiğinde kısımdan uzaklaştırılabiliyor yahut uzman yapılmıyoruz; imtihanlarda sorun çıkarılabiliyor. Bunun dışında da ceza nöbetleri yazılabiliyor. Hoca ‘sana öğretmiyorum’ diyerek çok kolay bir keyfi tavırla öğretmeyebiliyor. Asistanlar da bunlardan dert duyduğu için güçlü bir örgütlülük sergileyemiyorlar.”

‘Hizmetin aksayacağı mazeret edilerek müsaadeler kullandırılmıyor’

Uzun müddetle nöbet tutarak yasal zorunlulukların dışına çıkıldığını belirten Günbeği, “Çok az klinikler dışında her yerde nöbet mühletleri ihlal ediliyor diyebilirim. Bilhassa üniversite hastanelerinde uzun saatli çalışmalar mevcut. Yasallığı da şu biçimde; yataklı kurumlar yönetmeliğinin 41. hususuna nazaran gece nöbeti sonrasında çalışmak yasak. Fakat çabucak alt bendinde kaide olarak; ‘başhekimlik, hizmetin aksamaması durumunda bunu kullandırtır’ diyor. Yani, yeniden bir keyfilik var. Başhekim hiçbir vakit asistan tabibi gözetmediği için, hizmetin aksayacağını mazeret ederek bu müsaadeleri kullandırtmıyor” dedi.

‘Uykusuzluk ve kronik yorgunluk, bir yerden sonra depresyona dönüyor’

Yasal düzenlemede insiyatifin klinik şeflerine bırakılmasına karşı çıktıklarını açıklayan Karabulut, “Hiçbir klinik şef ‘Sen işini aslında yapmışsın, yorulmuşsun git artık konutuna dinlen’ demiyor. Türkiye’de bu düzenlemeyi asistan tabibe nazaran yapan kliniklerin sayısı 15’i geçmiyor.

Hal bu türlü olunca; uykusuzluk ve kronik yorgunluk artık bir yerden sonra depresyona dönüyor” sözlerini kullandı.

‘36 saati geçen nöbetler tutuyoruz, ben de yasal hududun üzerinde çok nöbet tuttum’

Karabulut asistan doktorların gün içinde dur durak bilmeden çalıştığını hatırlatarak:

“Sağlık talebine yetişmek ve bizim karşılamamızın beklendiği işler için insanlık üstü bir efor gerekiyor. Sıhhat işçisi olduğumuzdan ötürü misyon şuuruyla hareket ederek mesaiden ayrılmak istiyoruz. 36 saati geçen nöbetler tutuyoruz. Ben de yasal hududun üzerinde çok nöbet tuttum. Zira asistan doktor sayısı azdı lakin bir formda sistem içinde devamlılığın da sağlanması gerekiyordu”

‘Yurtdışında mutlaka bu türlü bir uygulama yok’

Birebir vakitte Avrupa Genç Hekimler Birliği’nin de bir üyesi olduğunu belirten Günbeği, yurtdışında bilhassa tabip meslek kümesinin dinlendirilmesine çok ihtimam gösterildiğini vurgulayarak, “Bu birlik içerisinde Türkiye üzere olan diğer bir ülke yok. Kimi yerlerde bir nöbet sonrası 2 güne kadar müsaade var. Ayrıyeten onlarda üst hudutta çalışma saatleri diye bir şey varken bizde o denli bir şey de yok, 360 saate kadar çalışan asistan tabip var. Düşünebiliyor musunuz? Gerçekten insanlık dışı, bunlar artık kölelik kaideleri. Yurtdışında mutlaka bu türlü bir uygulama yok” dedi.

‘Yaşatabilmek için yaşamak istiyoruz’

Eşit işe eşit fiyat uygulanması gerektiğini söyleyen Karabulut, “Üreten biziz, kazanan da biz olmak istiyoruz; kelam hakkı olan biz olmak istiyoruz. Yaşatabilmek için yaşamak istiyoruz. Bunun için de insanca çalışma şartları istiyoruz. Mobbingin olmadığı, iş barışının olduğu ortamlarda çalışarak nöbet tutalım, sonrasında da insanca dinlenebilelim istiyoruz. Bir sonraki mesaiye dinlenebilmiş olarak gelip, hastalarımızı en inançlı yoldan sıhhatlerine kavuşturmak gayesiyle hareket etmek istiyoruz. Basamaklandırılmış toplumsal sıhhat anlayışının geri gelmesini istiyoruz” halinde konuşarak, asistan doktorların taleplerini sıraladı.

‘Yasada hiçbir kayıp ve açık bırakmadan yönetmelikte değişikliğe gidilmesi gerek’

Nöbet uygulamasının bireylerin keyfiyetine bırakılmaması için yönetmelikte bir değişikliğin kural olduğuna dikkat çeken Günbeği, “Bakanlığın bu işe el atması lazım. Hem de maddedeki açığın çıkarılması hem denetlenmesi ve tıpkı vakitte da nöbet sonrasında müsaade verilirken ekonomik kayıpların da olmaması gerekiyor. Zira asistan tabipler esasen yoksulluk sonunun altında yaşayan bir doktor kümesi. Maddede hiçbir kayıp ve açık bırakmadan yönetmelikte değişikliğe gidilmesi gerek. Asistan doktorların uzmanlık öğrencisi olduğunu ve öncelikli olarak eğitim alması için buralarda olduğunun farkına varılarak hem eğitim kaideleri nitelikli olarak düzeltilmeli hem de çalışma kuralları tekrar ayarlanmalı. Yaşananların sorumlusunun da tabipler olmadığının vurgulanması gerekiyor” halinde konuştu.

TR Sputnik

hack forum warez forum hack forum gaziantep escort gaziantep escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı
izmit escort Ataşehir escort ankara escort bostancı escort kadıköy escort muğla escort hack forum bahis forum forum bahis onwin babilbet fethiye escort slot siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler en güvenilir casino siteleri hack forum warez forum hack forum warez forum hack forum warez forum deneme bonusu deneme bonusu